До началото на състезанието остават:
1 1
2 2
6 6
Days
2 2
1 1
Hours
4 4
2 2
Minutes
0 0
1 1
Second

Ден на Земята

2.2